Watercraft Description

Summary

Identificators
SI-81 (International ID)
Names
Deblak iz Ižanske (Primary)
Resource Types
Boat

 

Elements
Watercraft (Material: Log (Oak) Skill: Carved (Dowel) Type: Original)

 

Images

Location Information

Region
Central Slovenia (Slovenia)
Settlement types
Dry land
Contexts
Stand alone
Addresses
ledina Dolgi breg Alternative
Location Description
No descriptions recorded
in situ.
Parcels
No parcels recorded
parc. št. 506/9, 509/7 k.o. Karlovško predmestje

Dating Information

Period
PREHISTORIC

Watercaft Descriptions

General Description
During preliminary archaeological supervision, carried out on a housing development site, where test canals were being excavated, Pavla Peterle Udovč, M.A:, came across a big wooden object, resembling a logboat, lying about 40 cm below the surface. She immediately informed the supervising conservator Mija Topličanec from the Ljubljana office of the Slovenian Institute for the Protection of National Heritage, Miran Erič, M.A., conservation advisor from the Science Research Centre of the Slovenian Institute for the Protection of National Heritage and dr. Andrej Gaspari from the Archaeology Department of the Faculty of Philosophy of Ljubljana University. The inspection confirmed the find of a logboat, which had capsized and was lying upside down. Only the flat upper part of the hull was visible. Alongside the boat a 40 cm- wide whole was dug and a probe inserted to obtain information about the condition of the sides of the boat and to determine whether it was a dugout. The inside of the boat with filled with peat. Sample were taken for the purpose of radiocarbon dating.
Med arheloškim nadzorom pri predhodnih arheoloških pregledih na parceli za individualno gradnjo, predpisani so bili testni jarki s strojnim izkopom, je mag. Pavla Peterle Udovč 24. julija 2015 ob 8:30 uri naletela na velik lesen predmet, podoben deblaku. Ležal je okoli 40 cm pod površino. Takoj je obvestila nadzorno konservatorko Mijo Topličanec iz OE Ljubljana ZVKDS, mag. Mirana Eriča, Konservatorskega svetovalca iz SKD ZVKDS in dr. Andreja Gasparija iz Oddelka za arheologijo FF UL. Med ogledi je bilo potrjeno, da gre za deblak, najverjetneje iz lesa hrasta. Deblak je ležal poveznjen i obrnjen z dnom navzgor. Deblak je bil odkrit samo pozgornjem delu in samo v širini do krivine v čolnice. Ob deblaku je bila do polžarice (na glob. okoli 1m) izkopana še do 40 cm široka sonda, da se je bilo mogoče prepričati o boku in ali je izdolben. Notranjost deblaka je bila izpolnjena z šotnim polnilom. Dat. odvzeti vzorci za radiokarbonsko datacijo;

Measurements

Measurements
Length: 10 meters
Width: 0,9 meters
Depth: 0,6 meters
Thickness: 0,03 meters

Condition Assessment

2008-05-01T00:00:00

Condition

poor

Related Resources

Related Information Resources